Jag är konsult inom området bioteknik/medicinteknik. Med mitt företag cellwell tillhandahåller jag tjänster som har med kvalitetssäkring att göra inom detta område; exempelvis uppbyggande av kvalitetssystem, kvalitetssäkring och uppfyllande av regelverk hos privata och statliga företag. Jag har många års erfarenhet inom mitt område med en fil dr i medicinsk mikrobiologi i botten. Jag jobbar också mycket med utbildning och föreläsningar. I februari 2007 släppte jag boken Medicintekniska produkter - Vägledning till CE-märkning. För en mer utförlig beskrivning av de tjänster jag erbjuder, se vidare under "Tjänster".

Mina fyra starkaste konkurrensfördelar är (eng):
1.
Advanced university education and scientific experience within the field of biotechnology.
2.
Proficiency in analysis and statements of biotechnology issues for commercial purposes and aims.
3.
Solid knowledge about and experiences of current European, and US, regulations, standards and guidelines.
4.
Actively updating of current regulations and market state of affairs.