Mina tjänster
Tjänster som jag tillhandahåller, indelade i tre huvudgrupper: Kvalitet, Medicintekniska Produkter samt Arbetspositioner
  Kvalitet
- Ansvara för Quality Assurance
- Bygga upp kvalitetssystem (ISO 9000, ISO 13 485, MDD, GMP, GCP m.fl.)
- Genomföra systemaudit (ISO 9000, ISO 13 485, MDD, GMP, GCP m.fl.)
- Dokumentationsaudit
- Kvalitetschef
- Audit Leader
- Utbildning
- Föreläsningar
   
  Medicintekniska Produkter (Medical Device)
- Klassificering (AIMD, MDD, IVDD, samt läkemedelsnära produkter)
- Myndighetskontakter (EU, Läkemedelsverket, Anmälda Organ (Notified Body))
- Uppbyggnad av Technical File
- Bygga kvalitetssystem enligt gällande lagar, direktiv, guidelines och standarder
- Riskaanalys enligt ISO 14 971
- Klinisk prövning enligt ISO 14 155
- Audit-, system- eller produktutbildning
- Föreläsningar
   
  Arbetspositioner
- Medicintekniska företag
- Läkemedelsföretag
- Företag med verksamhet liknande, eller med starka kopplingar till, medicintekniska företag och/eller läkemedelsföretag
- Myndigheter eller organisationer knutna till medicinteknik eller läkemedel
- Ansvarig för kvalitetssäkring (Quality Assurance)
- Audit Leader
- Expertutredare
- Konsult (inom specialiteter hos flera, mindre, företag)